Recent Content by leduylinh1998

 1. L

  Thay đổi $A_{1}$ cho đến khi A đạt giá trị cực tiểu thì $\varphi$ bằng bao nhiêu.

  Hai GĐĐH cùng phương lần lượt có phương trình $x_{1}=A_{1}\cos \left(\pi t+\dfrac{\pi }{6}\right)\left(cm\right)$ $x_{2}=6\cos \left(\pi t-\dfrac{\pi }{2}\right)\left(cm\right)$ Gđ tổng hợp $x=A\cos \left(\pi t+\varphi \right)\left(cm\right)$. Thay đổi $A_{1}$ cho đến khi A đạt giá trị cực...
 2. L

  $(A_{1}+A_{2})_{max}$ gần giá trị nào sau đây nhất.

  Cho 2 GĐĐH cùng phương có pt lần lượt là: $x_{1}=A_{1}\cos \left(\omega t+0,35\right) \left(cm\right)$ $x_{2}=A_{2}\cos \left(\omega t-1,57\right) \left(cm\right)$ GĐ tổng hợp có pt: $x=20\cos \left(\omega t+\varphi \right)...
 3. L

  Tốc độ cực đại của vật trong quá trình giao động bằng

  Mình nghĩ ở đây ta dùng công thức này với g là gia tốc trọng trường hiệu dụng chứ
 4. L

  Tính khối lượng của mỗi quả cầu.

  Hai quả cầu nhỏ $q=8.10^{-7} C$, chúng đẩy nhau, các dây treo hợp thành góc $2\alpha =90^{o}$. Cho $g=10 \ \left(\text{m}/\text{s}^{2}\right)$. Tính khối lượng mỗi quả cầu.
 5. L

  Hiệu điện thế trên tụ $C_{1}$ và $C_{2}$ là

  Một tụ điện $C_{0}$ có điện dung $C_{0}=10\mu F$ được tích điện nhờ hiệu điện thế $U_{0}=80 V$. Sau đó người ta dùng tụ điện $C_{0}$ để tích điện cho tụ $C_{1}$ sau đó ngắt ra lại dùng cho tụ $C_{0}$ tích điện cho tụ $C_{2}$. Biết rằng $C_{1}=C_{2}=1\mu F$. Hiệu điện thế trên tụ $C_{1}$ và...
 6. L

  Tốc độ cực đại của vật trong quá trình giao động bằng

  Một toa xe trượt không ma sát trên một đường dốc xuống dưới, dốc nghiêng góc $30^{0}$ so với mặt phẳng nằm ngang. Treo lên trần toa một con lắc đơn gồm dây treo có chiều dài $l=1m$ nối với quả cầu nhỏ có khối lượng $m=100g$. Trong thời gian xe trượt xuống, kéo con lắc ngược chiều CĐ sao cho dây...
 7. L

  Tính khối lượng của vật nặng

  Một con lắc lò xo giao động điều hòa theo phương ngang,$k=50 \ \text{N}/\text{m}$. Cứ sau 0,05s thì vật nặng lại cách VTCB một đoạn như cũ,$\pi ^{2}\approx 10$. Tính khối lượng vật nặng.
 8. L

  Tính thời gian lò xo bị nén trong một chu kì

  Một con lắc lò xo treo thẳng đứng $m=200g$, ở VTCB lò xo dãn $4cm$. Kéo vật xuống dưới theo phương thẳng đứng $8cm$ rồi thả nhẹ. Tính thời gian lò xo bị nén trong một chu kì,$g=10 \text{m}/\text{s}^{2}$,$\pi ^{2}\approx 10$
 9. L

  Quãng đường ngắn nhất vật đi được trong thời gian 0,2 s là bao nhiêu.

  Một con lắc lò xo giao động điều hòa theo phương ngang với $W=\dfrac{1}{2}kA^{2}=0,02J$,$F_{dh_{max}}=2N$, I là đầu cố định của lò xo. Khoảng thời gian ngắn nhất từ khi điểm I chịu tác dụng của lực kéo đến khi chịu tác dụng của lực nén cố cùng độ lớn 1N là 0,1 s. Quãng đường ngắn nhất mà vật đi...
Top