Recent Content by ngocdang

  1. N

    nhờ các bạn giải hộ mình nhé

    2 con lắc lò xo giống nhau gồm lò xo nhẹ có K = 10N/m, vật nặng m= 100g. Treo 2 con lắc tại nơi có g = 10m/s2, điểm treo của chúng cách nhau 5cm và cùng độ cao. Kéo vật 1 xún dưới cách VTCB 1 đoạn 7cm, vật 2 cách VTCB của nó 5cm. Thời điểm ban đầu thả nhẹ con lăc 1, đến thời điểm t = 1/6s thả...
Top