Recent Content by Thangdang

  1. Thangdang

    Thực hiện giao thoa sóng với hai nguồn ngược pha s1s2 cách nhau 8.5lamđa hỏi trên s1s2 có bao...

    Thực hiện giao thoa sóng với hai nguồn ngược pha s1s2 cách nhau 8.5lamđa hỏi trên s1s2 có bao nhiêu diểm dao động với biên độ cực đại giao động ngược pha với hai nguồn Giúp mk với ạ
Top