• Trên mặt nước có 2 nguồn sóng A,B cách nhau 8 cm phát 2 song kết hợp với bước sóng bằng 4cm. Nguồn B sớm pha hơn A 1 góc pi/2. O là trung điểm AB, điểm Amin trên đoạn AO cách A gần nhất và xa nhất bằng bao nhiêu? ai giúp mình với ạ, ths
  • Đang tải…
  • Đang tải…
  • Đang tải…
Top