Recent Content by ghost62

  1. ghost62

    Một thanh dẫn điện đồng chất có khối lượng m=10g, dài l=1m được treo trong từ trường đều. Đầu...

    Một thanh dẫn điện đồng chất có khối lượng m=10g, dài l=1m được treo trong từ trường đều. Đầu trên O của thanh có thể quay tự do quanh trục nằm ngang. Khi cho dòng điện có cường độ I=8A qua thanh thì dây bị lệch theo phương thẳng đứng một góc 5 độ. Tính B hình vẽ:
Top