• Hai điểm M, N cùng nằm trên 1 phương truyền sóng cách nhau lamđa/12. Khi li độ tại M là 3cm thì li độ tại N là -3√3cm. Tính biên độ sóng A
  A. 6cm. C. 3√3 cm
  B. 2√3 cm. D. 6√7 cm
  Pls help me ? cách giải nhaaaa
  Hoàng Sinh
  Hoàng Sinh
  hình như sai đề thì phải nếu li độ tại N là 3√3 thì đáp án là A
 • Đang tải…
 • Đang tải…
 • Đang tải…
Top