Recent Content by jesusbourne

  1. J

    Cường độ điện trường trong tụ điện phẳng tỉ lệ với điện tích của tụ không?

    Ta có C=Q/U và U=Ed thì có thể nói cường độ điện trường trong tụ điện phẳng tỉ lệ với điện tích của tụ không?
Top