Recent Content by phuongngan

  1. phuongngan

    xin chào.bạn nào học lí 11 chắc phần cân bằng hệ điện tích có thể giúp mình được không ạ?cho...

    xin chào.bạn nào học lí 11 chắc phần cân bằng hệ điện tích có thể giúp mình được không ạ?cho mình xin link facebook hoặc gmail ...của bạn .xin cảm ơn
Top