Recent Content by Bé ss minki

 1. Bé ss minki

  CON LẮC LÒ XO

  Một vật sáng AB đặt vuông góc với trục chính của một thấu kính phân kỳ có tiêu cự f và cách thấu kính moitj đoạn d=|f| ta có A. Ảnh A’B’ là ảnh ảo cao bằng nửa vật B. Ảnh A’B’ là ảnh ảo và cao bằng vật C. Ảnh A’B’ là ảnh thật cao bằng vật D. Ảnh A’B’ ở vô cực
 2. Bé ss minki

  Tìm A max

  B
 3. Bé ss minki

  Tìm A max

  Vật m1= 100g đặt trên vật m2 = 300g và hệ vật đc gắn vào loxo có độ cứng k= 10N/m, dđđh theo phương ngang. Hệ số ma sát trượt giữa m1 và m2 là bằng 0,1 bỏ qua ma sát giữa m2 và mặt sàn, lấy g=pi2=10m/s2. Để m1 k trượt trên m2 trong quá trình dđ của hệ thì biên độ dđ lớn nhất của hệ là A 8cm...
Top