• Một cori lắc lò xo gồm một vật nhỏ khối lượng 200 g gắn với một lò xo nhẹ, dao động điều hoà theo trục Ox nằm ngang với tần số 2,5 Hz. Trong khi dd, chiều dài của lò xo biến thiên từ l1= 20 cm đến l2 = 24 cm. a) Tính biên độ dd của vật và chiều dài của lò xo khi chưa biến dạng.
    b) Viết ptdd của vật, biết rằng khi t = 0 vật ở vị trí biên x = +A.
  • Đang tải…
  • Đang tải…
  • Đang tải…
Top