Recent Content by phoducvung

  1. P

    Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng U vào hai đầu đoạn mạch RLC

    Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng U vào hai đầu đoạn mạch RLC mắc nối tiếp, cuộn dây thuần cảm, trong đó L thay đổi được. Khi $L=L_0$ thì công suất tiêu thụ của mạch đạt cực đại và bằng 200W và khi đó $U_L=2U$. Sau đó thay đổi L để điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn cảm có giá trị lớn...
  2. P

    ai đó giải giúp mình Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 này với: đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng U vào hai đầu...

    ai đó giải giúp mình Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 này với: đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng U vào hai đầu đoạn mạch RLC mắc nối tiếp, cuộn dây thuần cảm,trong đó L thay đổi được. khi L=Lo thì công suất tiêu thụ của mạch đạt cực đại và bằng 200w và khi đó UL=2U.sau đó thay đổi L để điện áp hiệu dụng hai đầu...
Top