• Giúp với ạ ^^ .. Một vật giáo động điêù hoà với phương trình x=Acos(ωt + φ)cm chu kì T . Kể từ thời điểm ban đầu thì sau thời gian bằng bao nhiêu lần chu kì vật qua vị trí cân bằng lần thứ 2012 ?
    Datcccccc
    Datcccccc
    phải biết vật bắt đầu tại đâu ( anpha O) chứ bạn
  • Đang tải…
  • Đang tải…
  • Đang tải…
Top