Recent Content by tutsao3

 1. tutsao3

  Ai biết cách mua lẻ đề thi trên moon.vn thì chỉ mình với

  Ai biết cách mua lẻ đề thi trên moon.vn thì chỉ mình với
 2. tutsao3

  Giá trị hệ số công suất của đoạn mạch đó là

  Bạn chứng minh giúp mình được không?
 3. tutsao3

  Giá trị hệ số công suất của đoạn mạch đó là

  Cho mạch điện xoay chiều RLC mắc nối tiếp, cuộn dây thuần cảm. Biết $L=4CR^{2}$. Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp xoay chiều ổn định, mạch có cùng hệ số công suất với hai giá trị của tần số là $f_1= 25 Hz$ và $f_2= 100 Hz$. Giá trị hệ số công suất của đoạn mạch đó là bao nhiêu?
 4. tutsao3

  Lệch pha Tính công suất tiêu thụ trên $X$.

  Bạn ơi cho mình hỏi 250V là điện áp hiệu dụng của đoạn dây lúc đầu nhưng sao lúc mắc thêm đoạn X thì điện áp hiệu dụng đoạn mạch vẫn là 250 vậy ?
 5. tutsao3

  L biến thiên Giá trị ZL1 bằng

  Thay đổi L thì I cũng thay đổi luôn chứ bạn.
 6. tutsao3

  Số điểm trên đoạn SB có biên độ sóng tổng hợp là 2a là?

  Trên dây căng AB với hai đầu dây A,B cố định, có nguồn phát sóng S cách B một đoạn $SB=5 \lambda$. Sóng do nguồn S phát ra có biên độ là a ( cho biết trên dây có sóng dừng). Tìm số điểm trên đoạn SB có biên độ sóng tổng hợp là 2a và có dao động trễ pha hơn dao động phát ra từ S một góc...
 7. tutsao3

  Các điểm P, Q nằm trên đường dao động cực đại hay cực tiểu

  Trên mặt nước có hai nguồn phát sóng kết hợp S1 và S2, dao động theo các phương trình lần lượt là: $U_{1}=a_{1}\cos(\omega t+\dfrac{\pi }{2})(cm)$ và $U_{2}=a_{2}\cos(\omega t)(cm).$ Tốc độ truyền sóng của các nguồn trên mặt nước là 1 (m/s). Hai điểm P, Q thuộc hệ vân giao thoa có hiệu khoảng...
 8. tutsao3

  Điểm M cách A 3cm, cách B 4,5cm dao động với biên độ

  Hai nguồn phát sóng A, B trên mặt nước cùng tần số, ngược pha, bước sóng $\lambda=2cm$ tạo ra 2 sóng ngang trên mặt nước có biên độ lần lượt là 3mm và 4mm. Điểm M cách A 3cm, cách B 4,5cm dao động với biên độ 5mm 1mm 7mm 3.5mm
 9. tutsao3

  Số điểm dao động với biên độ cưc đại trong khoảng từ A đến I là

  Trong hiện tượng giao thoa trên mặt nước, hai nguồn kết hợp A và B cách nhau 14,5 cm dao động cùng biên độ, cùng pha. Gọi I là trung điểm của AB, điểm M nằm trên IB gần trung điểm I nhất cách I là 0.5 cm mặt nước luôn đứng yên. Số điểm dao động với biên độ cưc đại trong khoảng từ A đến I là...
 10. tutsao3

  Điểm đứng yên trên đoạn AB xa trung điểm H nhất một đoạn bằng bao nhiêu?

  Trên mặt nước có 2 nguồn phát sóng kết hợp A, B dao động cùng biên độ, tần số và cùng pha. Coi biên độ sóng không đổi. Tại M có AM - BM = 13,5 cm. Ở đó mặt nước không dao động, giữa M và trung trực của AB có 4 vân cực tiểu, cho AB = 16 cm, f= 20 Hz. Hỏi điểm đứng yên trên đoạn AB xa trung điểm H...
 11. tutsao3

  Khoảng cách gần nhất giữa A và B

  Bài toán A và B là hai điểm nằm trên cùng một phương truyền sóng. Sóng truyền từ B đến A với tốc độ 8m/s. Phương trình dao động của A và B lần lượt là $U_A=6\cos(20\pi t -\dfrac{3\pi}{2}) cm$ và $U_B= 6\cos(20\pi t-\dfrac{\pi}{2}) cm$. Khoảng cách gần nhất giữa A và B là A. 20 cm B. 80 cm C. 40...
 12. tutsao3

  Khoảng cách giữa hai vật khi chiều dài của lò xo ngắn nhất

  Bài toán Hai vật A và B $m_B=2m_A=200g$ dán liền nhau treo vào một lò xo có độ cứng k = 100 N/m. Nâng hai vật lên đến vị trí lò xo có chiều dài tự nhiên thì thả nhẹ. Hai vật dao động điều hoà theo phương thẳng đứng, đến vị trí lực đàn hồi của lò xo có độ lớn lớn nhất thì vật B bị tách ra...
Top