Recent Content by Trandobx

  1. Trandobx

    Cho con lắc đơn có l=10m dao động điều hoà voi góc lệch cực đại là 0,014rad.tai nơi có...

    Cho con lắc đơn có l=10m dao động điều hoà voi góc lệch cực đại là 0,014rad.tai nơi có g=10m/s^2. Trong khoang thời gian là t=(2pi)/3 s thì chiều dài cung tròn lớn nhất mà vật nhỏ đi đc là??? Ai giúp vs ạ
Top