• nếu ghép hai nguồn song song khác hiệu điện thế là U1 và U2 thì U tổng tính như thế nào vậy mọi người ?
    Bối Tháp
    Bối Tháp
    Còn tùy vào cách mắc của điện trở trong mạch nữa.Sau đó lần theo chiều dòng điện để tính
  • Đang tải…
  • Đang tải…
  • Đang tải…
Top