Recent Content by khanhvan_bui

 1. K

  Công suất tiêu thụ của mạch điện là

  Với U1, I1 la cai cua $100\pi $ và U2, I2 là của $200\pi $
 2. K

  Công suất tiêu thụ của mạch điện là

  Này nhé :$P$=$U_{1}I_{1}\cos \left(\varphi _{1}\right)$+$U_{2}I_{2}\cos \left(\varphi _{2}\right)$
 3. K

  Chiều dài của sợi dây sắt bằng

  Ủa , tui nhớ không lầm thì đường sức từ vuông góc với sợi dây thì f'=f mà . Còn nam châm điện thì mới f'=2f mà .
 4. K

  Chiều dài của sợi dây sắt bằng

  $f'=f=12,5Hz$ $ \Rightarrow $ $l=n*\dfrac{v}{2f} = 8*\dfrac{2}{2*12,5}=0,64$ .
 5. K

  Độ dày của bản mặt là

  Mà sao không giống đáp án nào hết vậy .
 6. K

  Độ dày của bản mặt là

  Ảo quá . Không hiểu gì hết .
 7. K

  Độ dày của bản mặt là

  Trong thí nghiệm Y-âng , hai khe $S_{1}$,$S_{2}$ được chiếu bởi nguồn sáng $S $phát ánh sáng đỏ có bước sóng $\lambda =0,75\mu m$ . Nếu đặt trước khe $S_{1}$ một bản thủy tinh hai mặt song song có chiết suất $n=1,5$ thì hệ thống vân dịch chuyển trên màn một đoạn bằng 20 khoảng vân . Độ dày của...
 8. K

  Tỉ số giữa tốc độ của electron quang điện trên quĩ đạo K và quĩ đạo M .

  Theo mẫu nguyên tử Bo , trong nguyên tử Hidro , chuyển động của các electron quanh hạt nhân là chuyển động tròn đều . Tỉ số giữa tốc độcủa electron trên quĩ đạo K và tốc độ electron trên quĩ đạo M bằng : 9 2 3 4
 9. K

  Tìm bán kính của electron quang điện

  Chiếu bức xạ thích hợp vào tâm của catốt của motộ tế bào quang điện thì tốc độ ban đầu cực đại của electron quang điện là $7.10^{5}$ (m/s) . Đặt hiệu điện thế giữa anốt và catốt là $U_{AK}=1V$ . Coi anốt và catốt là các bản phẳng rất rộng và song song nhau , cách nhau một khoảng 1 (cm) . Khối...
 10. K

  Khi các electron quang điện rơi trở lại bản A, điểm rơi cách A một đoạn xa nhất bằng bao nhiêu?

  Hai bản cực A, B của một tụ điện phẳng rất rộng làm bằng kim loại đặt song song và đối diện nhau . Khoảng cách giữa 2 bản là 4 cm . Chiếu vào tâm O của bản A một bức xạ đơn sắc thì tốc độ ban đầu cực đại của các electron quang điện là $10^{6}$ m/s . Đặt giữa hai bản A và B một hiệu điện thế...
 11. K

  Vật sẽ tiếp tục dao động với biên độ bằng :

  Con lắc lò xo nằm ngang dao động diều hòa với biên độ $A$ . Khi vật nặng chuyển động qua vị trí cân bằng thì giữ cố định điểm chính giữa lò xo . Vật sẽ tiếp tục dao động với biên độ bằng : $\dfrac{A}{2}$ $A\sqrt{2}$ $\dfrac{A\sqrt{2}}{2}$ $A$ .
 12. K

  Tức thời Công suất tiêu thụ trên đoạn mạch AB là :

  Với lại cho mình hỏi pha ban đầu của AM là $\dfrac{7\pi }{12}$ sao mà vẻ giản đồ được .
 13. K

  Lệch pha Công suất tiêu thụ trong đoạn mạch AB là ?

  Đoạn mạch AB gồm hai đoạn mạch AM và MB mắc nối tiếp . Đoạn mạch AM gồm điện trở thuần $R_{1}$ mắc nối tiếp tụ điện C , đoạn mạch MB gồm điện trở thuần $R_{2}$ mắc nối tiếp cuôn cảm L . Đặt điện áp xoay chiều có tần số và giá trị hiệu dụng khôn thay đổi vào hai đầu đoạn mạch AB . Khi đó công...
 14. K

  Hệ số công suất của mạch bằng bao nhiêu ???

  Thế thì chọn thằng nào ????????????!!!!!!!!!!!!!!
Top