• Hai nguồn sóng AB cùng pha. AB=20cm, lamda=3cm,d là đường thẳng qua trung điểm của AB, hợp với AB góc 60 độ. Tìm số điểm cực đại trên d
  • Đang tải…
  • Đang tải…
  • Đang tải…
Top