Recent Content by trunghieule2807

  1. trunghieule2807

    Rất vui vì đã là thành viên của diễn đàn vật lý THPT.

    Rất vui vì đã là thành viên của diễn đàn vật lý THPT.
  2. trunghieule2807

    [Vật lý] Viết phương trình chuyển động của hai xe

    Cùng một lúc một ôtô chuyển động chậm dần đều qua điểm A về phía điểm C với vận tốc $25 \ \left(\text{m}/\text{s}\right)$, gia tốc $0,5 \ \left(\text{m}/\text{s}^2\right)$ và một xe máy bắt đầu chuyển động nhanh dần đều từ điểm B về phía C với gia tốc $1,5 \ \left(\text{m}/\text{s}^2\right)%...
Top