Recent Content by ngoisaocodon97

 1. N

  Giá trị $ \alpha $ không thể là

  Đoạn mạch AB gồm AM nối tiếp với MB. Đoạn AM gồm điện trở thuần R nối tiếp với cuộn cảm thuần có độ tự cảm L, đoạn mạch MB chỉ có tụ điện với điện dung C với $CR^{2} < 2L$. Đặt vào AB một điện áp $u_{AB} = U\sqrt{2} \cos \omega t$ , U ổn định và $\omega t$ thay đổi. Khi $\omega =\omega...
 2. N

  Hai tấm kim loại A và B đặt song song đối diện nhau và nối với nguồn điện một chiều

  Hai tấm kim loại A và B đặt song song đối diện nhau và nối với nguồn điện một chiều. Chiếu chùm ánh sáng vào khoảng giữa chùm hai tấm kim loại : Khi chùm sáng chỉ đến được tấm A thì trong mạch không có dòng điện, còn khi chiếu đến được tấm B thì trong mạch có dòng điện. Chọn kết luận đúng Nếu...
 3. N

  Hỏi khi đó hệ vân dịch chuyển một khỏang bao nhiêu?

  Trong thí nghiệm giao thoa Y-Âng khoảng cách giữa hai khe là a, khoảng cách giữa hai mặt phẳng chứa hai khe và màn ảnh là D. Thí nghiệm thực hiện với ánh sáng đơn sắc trong không khí. Từ vị trí ban đầu của khe S người ta dịch chuyển theo phương song song với màn ảnh (và song song với hai khe)...
 4. N

  Chứng minh công thức $\frac{1}{2}mv_{0}^{2} = \frac{1}{2}kA_{0}^{2} + \mu mgA_{0}$

  Trong phần dao động tắt dần mình thấy có công thức như thế này Áp dụng định luật bảo toàn năng lượng : $\dfrac{1}{2}mv_{0}^{2} = \dfrac{1}{2}kA_{0}^{2} + \mu mgA_{0}$ Mình không hiểu lắm có ai giải thích hoặc chứng minh cho mình công thức này được không?
 5. N

  Cường độ dòng điện trong mạch có độ lớn 2,26 A . Tần số riêng của mạch bằng

  Bạn ơi làm sao có cái này vậy $\dfrac{Uo}{Io}=\sqrt{\dfrac{L}{C}}$
 6. N

  Chọn phát biểu đúng về hiện tượng tán sắc

  Chọn phát biểu đúng về hiện tượng tán sắc? Ánh sáng trắng là ánh sáng gồm 7 thành phần đơn sắc : đỏ, cam, vàng, lục, lam, chàm, tím Tia sáng trắng khi chiếu từ không khí vào nước thì bao giờ cũng bị tán sắc Tia sáng trắng chiếu từ không khí tới gặp mặt nước chỉ tán sắc khi nó bị khúc xạ Tia...
 7. N

  Khoảng cách giữa hai nguồn là AB = 4$\lambda$ . Số điểm dao động với biên độ 1,5a trên đoạn AB là

  Trên mặt nước có hai nguồn phát sóng kết hợp A, B dao động cùng biên độ a, cùng tần số , ngược pha nhau. Coi biên độ sóng không đỏi, bước sóng $\lambda$ . Khoảng cách giữa hai nguồn là AB = 4$\lambda$ . Số điểm dao động với biên độ 1,5a trên đoạn AB là 16 14 8 7
 8. N

  Điều chỉnh điện dung của tụ thì tổng điện áp hiệu dụng $U_{AM} + U_{BM}$ đạt cực đại bằng $U_{a}$ .

  Đoạn mạch AB gồm điện trở thuần R, cuộn cảm thuần L và tụ điện (có điện dung C thay đổi được) mắc nối tiếp. M là điểm nối giữ L và C. Đăt vaò hai đầu đoạn mạch một điện áp xoay chiều $u=240\sqrt{2}\cos _100\pi t$ (V) thì góc lệch pha giữa$u_{AM}$ và i là $30^{o}$ . Điều chỉnh điện dung của...
 9. N

  Khoảng thời gian kể từ thời điểm ban đầu đến thời điểm v= - $\omega x$ lần thứ 2015 là

  Một chất điểm dao động điều hòa theo pt x= 3 cos($\pi $ t/3 ) trong đó x: cm; t: s. Khoảng thời gian kể từ thời điểm ban đầu đến thời điểm v= - $\omega x$ lần thứ 2015 là 6042,5 6046,5 6043,5 6045,75
 10. N

  Tốc độ của chất điểm ở cuối quãng đường cực tiểu nói trên là ( cm/s)

  Một chất điểm dao đọng điều hòa với biên độ 6 cm. Quãng đường ngắn nhất mà chất điểm đi được trong một giây là 18cm. Tốc độ của chất điểm ở cuối quãng đường cực tiểu nói trên là (cm/s) $5\sqrt{3}\pi $ $18 \pi $ $5 \pi $ 0
 11. N

  Cường độ dòng điện trong mạch có độ lớn 2,26 A . Tần số riêng của mạch bằng

  Một mạch dao động điện từ LC lí tưởng có điện dung C= 20 nF, Mạch đang thực hiện dao động điện từ tự do với chu kì T. Tại thời điểm $t_{1}$ điện áp giữa hai bản tụ là 12V. Tại thời điểm $t_{1}$ + T/4, cường độ dòng điện trong mạch có độ lớn 2,26 A. Tần số riêng của mạch bằng 0,1MHz 0,15MHz 1MHz...
 12. N

  Lúc M có li độ 10,8 mm thì li độ của N là 14,4 mm . Biên độ sóng có giá trị bằng

  Một sóng cơ là sóng ngang có tần số 20Hz truyền trên phương Ox từ O có tốc độ 6 m/s. Coi biên độ sóng không đôỉ . Hai điểm M và N trên Ox có vị trí cân bằng cách nhau 7,5 cm. Lúc M có li độ 10,8 mm thì li độ của N là 14,4 mm. Biên độ sóng có giá trị bằng 18mm 19,6mm 16mm 17,5mm
 13. N

  Hiệu số $\Delta f = f_{2}-f_{1}$ không thể là

  Một sóng dừng ổn định trên một sợi dây có hai đầu cố định. Khi tần số giao động của dây là $f_{1} = 30 Hz$ tần số thì trên dây có sóng dừng. Tăng tần số giao động lên giá trị gần nhất là $f_{2}$ . Hiệu số $\Delta f = f_{2}-f_{1}$ không thể là 4Hz 6Hz 5Hz 7,5Hz
Top