Recent Content by Dando Nguyễn

 1. Dando Nguyễn

  Mạch có R-L-C nối tiếp

  $u=240\sqrt{2} \cos 100\pi t \left(V\right)$
 2. Dando Nguyễn

  Mạch có R-L-C nối tiếp

  $u=240\sqrt{2} \cos _100\pi t \left(V\right)$ em đánh lộn :v
 3. Dando Nguyễn

  Mạch có R-L-C nối tiếp

  Cho mạch điện xoay chiều truyền qua cuộn dây (L, r) và C mắc nối tiếp. Điện áp hai đầu đoạn mạch là u=240$\sqrt{1}$cos100$\pi $t (V); r=30$\Omega $. Tụ điện có C thay đổi. Khi cho C thay đổi với 2 giá trị $C_{1}$=$\dfrac{1}{\pi }10^{-3} \left(F\right)$ và $C_{2}=\dfrac{1}{7\pi }10^{-3}...
 4. Dando Nguyễn

  Lực ma sát giữa dây xích và mặt bàn là

  Có một sợi dây xích nằm ở mép bàn, một đầu thõng xuống phía dưới. Dây xích bắt đầu trượt khỏi bàn nếu đầu thõng xuống dưới bằng 1/6 sợi dây, Lực ma sát giữa dây xích và mặt bàn là: 0,1 0.2 0.3 0.4
 5. Dando Nguyễn

  Tính chu kì dao động của con lắc đơn dài $l_1$

  Bạn có đáp án chưa, mình tính ra 1,18 giây nếu đúng thì để mình đưa lời giải :3
 6. Dando Nguyễn

  Tần số kích thích

  80$\leq $ (2n+1)$\dfrac{v}{4l}$ $\leq $ 120 $\Leftrightarrow $ 11,5 $\leq $ n $\leq $ 17.5 suy ra n là các số nguyên gồm: 12; 13; 14; 15; 16; 17 đáp án D 6 giá trị tần số
 7. Dando Nguyễn

  Tìm li độ tại thời điểm $t_{2}$ trước hoặc sau thời điểm $t_{1}$ một khoảng thời gian $\Delta t$

  Một chất điểm M chuyển động với tốc độ 0,75 m/s trên đường tròn có đường kính 0,5 m. Hình chiếu M' của điểm M lên đường kính của đường tròn dao động điều hòa. Tại t=0, M' đi qua vị trí cân bằng theo chiều âm. Khi t=8 s, hình chiếu M' qua li độ: -10,17 cm theo chiều dương -10,17 cm theo chiều âm...
 8. Dando Nguyễn

  Tìm li độ tại thời điểm $t_{2}$ trước hoặc sau thời điểm $t_{1}$ một khoảng thời gian $\Delta t$

  Một con lắc lò xo dao động theo phương ngang với tần số góc $\omega $. Vật nhỏ của con lắc có khối lượng 100 g. Tại thời điểm t = 0, vật nhỏ qua vị trí cân bằng theo chiều dương. Tại thời điểm t =0,95 s, vận tốc v và li độ x của vật nhỏ thỏa mãn v=-$\omega x$ lần thứ 5. Lấy $\pi ^{2} = 10$. Độ...
 9. Dando Nguyễn

  Tần số kích thích

  Một sợi dây đàn hồi dài 60 cm, tốc độ truyền sóng trên dây là 8 m/s, treo lơ lửng trên một cần rung. Cần dao động theo phương ngang với tần số f thay đổi từ 80 Hz đến 120 Hz. Trong quá trình dao thay đổi tần số, có bao nhiêu giá trị tần số có thể tạo sóng dừng trên dây? 15 9 7 6
Top