Recent Content by ngocpelab

  1. ngocpelab

    Hỏi về cường độ dòng điện

    Không sao đâu bạn, vì nó là dòng đáp ứng thôi, khi bạn cắm tải vào thì tải sẽ mang một điện trở nhất định, và với điện áp quy định thì cần 1 dòng điện để đáp ứng. Và adapter ở đây đóng vai trò là nguồn cấp, nó phải đáp ứng đủ dòng mà bạn cần, mà...
Top