Recent Content by hoctot123

  1. H

    Lúc anh học lớp 11 thì anh sử dụng sách tham khảo 3 môn Toán, Lý, Hóa không? Anh thấy có quyển...

    Lúc anh học lớp 11 thì anh sử dụng sách tham khảo 3 môn Toán, Lý, Hóa không? Anh thấy có quyển nào tốt giới thiệu cho e với. Thanks!
  2. H

    Ai có biết cuốn sách tham khảo nào hay về lớp 11 cả 3 môn Toán, Lý , Hóa thì chỉ jùm mình với...

    Ai có biết cuốn sách tham khảo nào hay về lớp 11 cả 3 môn Toán, Lý , Hóa thì chỉ jùm mình với! Thanhk!
Top