Recent Content by ngoclinh_2510

 1. ngoclinh_2510

  Mn vào wall của e giải bt hộ e vs ạ e cần gấp huhu

  Mn vào wall của e giải bt hộ e vs ạ e cần gấp huhu
 2. ngoclinh_2510

  Bài tập cường độ điện trường

  Một quả cầu $m=30 \ \text{g}$ q= -2.10^-6 C được treo bởi 1 sợi dây nhẹ không dãn và đặt trong điện trường đều E=2.10^5 V/m hướng thẳng đứng lên trên $g=10 \ \left(\text{m}/\text{s}^2\right)$ 1) Lực căng dây = ? 2) Biết dây chịu được lực căng lớn nhất là 1,5N và quả cầu mang điện tích âm. Tính...
 3. ngoclinh_2510

  Tính độ lớn cường độ điện trường

  Một quả cầu nhỏ $m=0.1 \ \text{g}$ mang điện tích q=10^-8C treo bằng sợi dây nhẹ cách điện không dãn vầ đặt trong điện trường đều E có đường sức nằm ngang. Khi quả cầu cân bằng dây treo hộ với phương thẳng đứng góc 45°. Lấy $g=10 \ \left(\text{m}/\text{s}^2\right)$. Tính 1) độ lớn cường độ điện...
 4. ngoclinh_2510

  Khoảng cách giữa các điện tích phải là bao nhiêu để lực tương tác giữa chúng bằng F

  Hai điện tích điểm đặt trong chân không cách nhau khoảng 20 cm tác dụng với nhau bởi lực điện F. Khi đặt trong dầu và cách nhau 20 cm lực tương tác điện giữa chúng giảm đi 4 lần. Hỏi khi đặt trong dầu khoảng cách giữa các điện tích phải là bao nhiêu để lực tương tác giữa chúng bằng F
Top