Recent Content by Lê Tiến Lộc

 1. Lê Tiến Lộc

  Giá trị của λ gần nhất với giá trị nào sau đây?

  Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, hai khe được chiếu bằng ánh sáng trắng có bước sóng từ 380 nm đến 760 nm. Trên màn quan sát, tồn tại vị trí mà ở đó có đúng ba bức xạ cho vân sáng ứng với các bước sóng là 440 nm, 660 nm và λ. Giá trị của λ gần nhất với giá trị nào sau đây? A. 570 nm...
 2. Lê Tiến Lộc

  Điểm nằm trên đường trung trực của đoạn AB cách trung điểm O một đoạn tối thiểu bao nhiêu?

  Sai rồi bạn. M và O chậm pha hơn nguồn nên - chứ không phải +
 3. Lê Tiến Lộc

  Số hyperbol cực đại cắt đoạn MN là

  Hyperbol chứ kh phải điểm nên kh cần nhân 2 bạn ơi
 4. Lê Tiến Lộc

  Tỉ số tốc độ dao động cực đại của một phần tử trên dây với tốc độ truyền sóng?

  Một sóng cơ truyền dọc theo một sợi dây đàn hồi rất dài với biên độ 6 mm. Tại một thời điểm, hai phần tử trên dây cùng lệch khỏi vị trí cân bằng 3 mm, chuyển động ngược chiều và cách nhau một khoảng ngắn nhất là 8 cm (tính theo phương truyền sóng). Gọi Δ là tỉ số của tốc độ dao động cực đại của...
 5. Lê Tiến Lộc

  Tỉ số giữa tốc độ dao động cực đại của một phần tử với tốc độ truyền sóng

  Ai giải thích tại sao λ/6 giùm em được không v
 6. Lê Tiến Lộc

  Giá trị của r là bao nhiêu?

  Anh Hiếu giải thích giùm e chỗ P(AN) được không ạ. Đoạn AN đâu có r đâu
Top