• Júp mình Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 này với!!!!!!đề Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 thế này:
    Đặt vật AB vuông goc với trục chính của 1 thấu kính hội tụ cách quang tâm 1 khoảng bằng a.Nếu dịch AB lại gần hoặc xa thu dc ảnh có độ cao gấp 3 lần ..có 1 ảnh cùng chiều va 1 ảnh ngược chiều với vật...Xác định vị trí B và tiêu cự f?????????????
  • Đang tải…
  • Đang tải…
  • Đang tải…
Top