Recent Content by Tôi Chưa Thua

  1. Tôi Chưa Thua

    Lực hấp dẫn

    Mấy bạn cho tôi hỏi trong chuyển động tròn đều của mặt trăng xung quanh trái Đất thì lực đóng vai trò là lực hướng tâm là lực hấp dẫn của trái đất lên mặt trăng hay ngược lại mặt trăng lên trái đất
Top