Recent Content by Huy 10_A6

  1. Huy 10_A6

    Tính k và $L_0$

    Một lò xo có độ cứng K và chiều dài tự nhiên $L_0$. Nén lò xo một lực 2N thì chiều dài của lò xo là 20cm. Nếu nén lò xo 1 lực là 4N thì chiều dài của lò xo là 16cm. Tính k và $L_0$????
Top