Recent Content by tee

  1. T

    Tích điện âm cho vật bằng kim loại đang trung hòa về điện, các electron được cung cấp cho vật sẽ

    Tích điện âm cho vật bằng kim loại đang trung hòa về điện, các electron được cung cấp cho vật sẽ Dịch chuyển liên tục bên trong vật. Phân bố đều trong vật Dịch chuyển liên tục bên ngoài vật Phân bố trên bề mặt của vật
Top