Recent Content by Long kudo

  1. Long kudo

    Lệch pha Hệ số công suất của cả đoạn mạch AB gần nhất với giá trị nào?

    Đoạn mạch AB gồm hai đoạn AM và MB mắc nối tiếp, trong đoạn mạch AM có một cuộc cảm thuần độ tự cảm L mắc nối tiếp với một điện trở thuần R, trong đoạn mạch MB có một điện trở thuần 4R mắc nối tiếp với một tụ điện có điện dung C. Đặt vào hai đầu đoạn mạch AB một điện áp xoay chiều có giá trị...
Top