Recent Content by tuanthanh0805

  1. tuanthanh0805

    Biên độ dao động mới của hệ

    Cảm ơn bạn nhé
  2. tuanthanh0805

    Biên độ dao động mới của hệ

    Một con lắc lò xo dao động điều hòa theo phương thẳng đứng trùng với trục của lò xo với biên độ 5 cm. Độ cứng $k =100 \ \text{N}/\text{m}$ vật nhỏ có khối lượng $M=100 \ \text{g}$. Lấy $g=10 \ \left(\text{m}/\text{s}^2\right)$. Lúc M ở dưới VTCB 3 cm, một vật có khối lượng $m=0,3 \ \text{kg}$...
Top