Recent Content by ohmygods

 1. O

  Thời gian để con lắc đi từ vị trí cân bằng đến vị trí có li độ s= So/2 là

  Bài toán: Một con lắc đơn có chu kỳ dao động là 3s. Thời gian để con lắc đi từ vị trí cân bằng đến vị trí có li độ s= So/2 là A. t= 0,25s B. t= 0,375s C. t= 0,75s D. t= 1,5s
 2. O

  Độ cứng lò xo bằng

  Làm sao Vmax ra 25căn2 hả bạn
 3. O

  Trong 1 chu kì hãy xác định thời gian ngắn nhất để vật chịu tác dụng của lực đàn hồi có độ lớn khô

  Bài toán Một CLLX nằm ngang, $K= 100 \ \text{N}/\text{m}$ dao động với biên độ 2cm. Trong 1 chu kì hãy xác định thời gian ngắn nhất để vật chịu tác dụng của lực đàn hồi có độ lớn không nhỏ hơn 1 N A. T/3 B. T/4 C. T/6 D. 2T/3
 4. O

  Khi vật nặng cách vị trí biên 4cm có động năng là

  Bài toán Một vật gắn vào lò xo có độ cứng $k= 20 \ \text{N}/\text{m}$ dao động với biên độ A= 5cm. Khi vật nặng cách vị trí biên 4cm có động năng là A. 0,024J B. 0,0016J C. 0,009J D. 0,041J
 5. O

  Độ cứng lò xo bằng

  Bài toán CLLX gồm vật hỏ khối lượng $m= 400 \ \text{g}$ và lò xo có độ cứng k. Kích thích cho vật dao động điều hòa với cơ năng E= 25mJ. Khi vật đi qua li độ -1cm thì vật có vật tốc -25 cm/s. Độ cứng lò xo bằng A. 250N/m B. 200N/m C. 150N/m D. 100N/m
 6. O

  Tính biên độ dao động của vật và lực đàn hồi cực đại của lò xo.

  Bài toán CCLX nằm ngang gồm vật nặng khối lượng $m= 100 \ \text{g}$ gắn vào đầu một lò xo có khối lượng không đáng kể. Hệ thực hiện dao động điều hòa với chu kì T= 1s và cơ năng W= 0,18J. Tính biên độ dao động của vật và lực đàn hồi cực đại của lò xo. Lấy pi2= 10 A. 30cm, Fđh= 1,2N B. 30 phần...
 7. O

  Động năng của vật nặng khi nó lệch khỏi VTCB một đoạn 3cm là ?

  Bài toán Một con lắc lò xo có độ cứng $K= 100 \ \text{N}/\text{m}$ dao động điều hòa với biên độ A=5cm. Động năng của vật nặng khi nó lệch khỏi VTCB một đoạn 3cm là? A. 0,016J B. 0,08J C. 16J D. 800J
 8. O

  Xác định tốc độ cực đại của vật?

  Bài tập . Một con ℓắc ℓò xo treo thẳng đứng, dao động điều hòa với biên độ A = 8 cm. Trong một chu kỳ tỉ số giữa thời gian ℓò xo dãn và nén ℓà 2. Xác định tốc độ cực đại của vật? A. 0,4π m/s B. 0,2π cm/s C. Π/2 m/s D. 20 cm/s
 9. O

  Tìm lực nén cực đại của lò xo

  Cảm ơn bạn nha
 10. O

  Tìm lực nén cực đại của lò xo

  Bạn ơi cái F nén mình tính không ra kq. Bạn có thể ghi chi tiết ra hơn dc không
 11. O

  Tìm lực nén cực đại của lò xo

  Bài toán Một vật treo vào ℓò xo ℓàm nó giãn ra 4cm. Biết ℓực đàn hồi cực đại 10N, độ cứng lò xo là 100N/m. Tìm lực nén cực đại của lò xo A. 0 N B. 1 N C. 4 N D. 2 N
 12. O

  Tìm thời gian lò xo bị nén trong 1 chu kỳ

  Bài toán Một CLLX K= 1N/cm, treo vật có khối lượng bằng 1000g, kích thích cho vật dao động với biên độ 10căn2 cm. Tìm thời gian lò xo bị nén trong 1 chu kỳ A. pi/2 s B. pi/5 s C. pi/10 s D. pi/20 s
 13. O

  Khi này A có giá trị là bao nhiêu?

  Bài toán Vật treo dưới lò xo nhẹ, khi vật cân bằng thì lò xo dãn denta l= 5cm. Cho vật dao động điều hòa theo phương thẳng đứng với biên độ A thì lò xo luôn giãn và lực đàn hồi cực đại của lò xo có giá trị gấp 3 lần giá trị cực tiểu. Khi này A có giá trị là bao nhiêu? A. 2.5 cm B. 5cm C. 10...
 14. O

  Hãy xác định khối lượng của vật

  Mình đánh thiếu. Cho mình xl
Top