Recent Content by Thái Hoàng

  1. Thái Hoàng

    Số photon phát ra khi đi từ quỹ đạo ngoài về quỹ đạo phía trong

    Số photon tối đa phát ra có khác số bức xạ tối đa phát ra khi di chuyển từ quỹ đạo M về K không ạ?
Top