Recent Content by Tích Chu

 1. Tích Chu

  Điện áp nơi truyền là bao nhiêu

  $P_{1}=\left(\dfrac{P_{1}}{U_{1}\cos \varphi}\right)^{2}.R+6000P_{i}$ $P_{1}=7500P_{i}$. Suy ra $\dfrac{R}{\cos \varphi^{2}}=\dfrac{9680}{3P_{i}}$ $P_{2}=\dfrac{9680}{3P_{i}}.\dfrac{P_{2}}{U_{2}}^{2}+10000P_{i}$. Với $P_{2}=\dfrac{100000P_{i}}{9}$. Suy ra $U_{2}=18,93kV$. Đáp án B (Liệu đáp án...
 2. Tích Chu

  Sóng vô tuyến

  A
 3. Tích Chu

  Tỷ số $\frac{U_L}{U_{Lmax}}$ là

  Công thức chứng minh rất phức tạp và liên hệ với nhiều công thức khác nữa. Nhưng nếu cậu muốn biết thì tìm quyển "Bí quyết luyện thi THPT Quốc gia theo chủ đề" tập 4 trang 348 của thầy Chu Văn Biên.
 4. Tích Chu

  Nếu P1+P2=180 W thì P3 gần nhất với giá trị nào sau đây?

  Lỗi của em. Em ghi thiếu đề thật. Em sửa lại rồi thầy.
 5. Tích Chu

  Tỷ số $\frac{U_L}{U_{Lmax}}$ là

  Khi $U_{L_{max}}$ quy đổi ta được ZL=n, ZC=1, R=$\sqrt{2n-2}$ Khi đó $R^{2}\dfrac{C}{2L}$=$\dfrac{n-1}{n}$. Suy ra n=3/2. Ta lại có P1+P2=Pmax suy ra $\cos _{\varphi_1}^{2}+ \cos _{\varphi_2}^{2}=1=2k^{2}\cos _{\varphi max}^{2}$. Với k=$\dfrac{UL}{UL_{max}}$. Mặc khác $\cos...
 6. Tích Chu

  Nếu P1+P2=180 W thì P3 gần nhất với giá trị nào sau đây?

  Em tìm được đáp án rồi thầy ạ. Có công thức như thế này: $\cos \varphi_{1}^{2}+\cos \varphi_{2}^{2}=2n^{2}\cos \varphi_{3}^{2}$ $P_{1}+P_{2}=2n^{2}P_{3}$. Với $U_{L_1}=U_{L_2}=nU_{L_{max}}$. Tính ra được 160 suy ra đáp án A
 7. Tích Chu

  Nếu P1+P2=180 W thì P3 gần nhất với giá trị nào sau đây?

  Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng U không đổi nhưng tần số f thay đổi được vào hai đầu đoạn mạch AB RLC mắc nối tiếp. Khi $\omega = \omega _{1}$ hoặc $\omega = \omega _{2}$ thì UL1=UL2=(3/4)ULmax. Khi $\omega = \omega _{3}$ thì UL max. Công suất tiêu thụ lần lượt là P1, P2, P3. Nếu...
 8. Tích Chu

  Chọn kết luận đúng.

  Một con lắc lò xo đang dao động tắt dần chậm, ba thời điểm liên tiếp vận tốc tức thời của vật bằng 0 lần lượt là t1, t2, t3; tương ứng với li độ lần lượt là x1, x2, x3. Chọn kết luận đúng. t3-t2>t2-t1 x3-x2>x2-x1 t3-t2
 9. Tích Chu

  f biến thiên Khi $\omega = 250 \pi $ rad/s thì hệ số công suất đoạn mạch AB gần nhất với giá trị nào sau đây?

  Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng U không đổi nhưng tần số thay đổi được vào hai đầu đoạn mạch AB gồm điện trở R, cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C mắc nối tiếp. Khi $\omega = 50 \pi $ hoặc $\omega = 200\pi $ thì lần lượt $U_{C} $ max và $U_{L}$ max. Khi...
 10. Tích Chu

  f biến thiên Gía trị của $f_{1}$ là

  Đặt điện áp u=U$\sqrt{2}$cos($2\pi ft$) (f thay đổi được, U tỉ lệ thuận với f) vào hai đầu đoạn mạch AB gồm đoạn mạch AM nối tiếp với đoạn mạch MB. Đoạn mạch AM gồm điện trở thuần R mắc nối tiếp với tụ điện có điện dung C đoạn mạch MB chỉ có cuộn cảm thuần. BIết 2$L^{2}$>$R^{2}$C. Khi f= 60 Hz...
 11. Tích Chu

  Chọn phương án đúng.

  Xét dao động duy trì của một con lắc đơn, ba thời điểm liên tiếp vật đi qua vị trí cân bằng là $t_{1}$,$t_{2},t_{3}$; tốc độ tương ứng của vật là $v_{1},v_{2},v_{3}$. Chọn phương án đúng. $t_{1}-t_{2}=t_{2}-t_{3}$ $t_{1}-t_{2}>t_{2}-t_{3}$ v1<>v2>v3
 12. Tích Chu

  Ánh sáng hồ quang điện không chứa bức xạ nào sau đây?

  Ánh sáng hồ quang điện không chứa bức xạ nào sau đây? Tia hồng ngoại Tia X Tia tử ngoại Sóng vô tuyến
 13. Tích Chu

  Hỏi tại điểm N cách nguồn một khoảng 2r thì năng lượng mỗi phô tôn là

  Chùm tia laser phát ra, tại điểm M cách nguồn một khoảng r mỗi photon có năng lượng $\varepsilon $. Hỏi tại điểm N cách nguồn một khoảng 2r thì năng lượng mỗi phô tôn là 2$\varepsilon $ $\varepsilon $ $\varepsilon $/2 $\varepsilon $/4
 14. Tích Chu

  Trong các tia sau tia nào có khả năng ion hóa chất khí tốt nhất?

  Trong các tia sau tia nào có khả năng ion hóa chất khí tốt nhất? Tia hồng ngoại Tia X Tia tử ngoại Tia tím
 15. Tích Chu

  Trong thời gian t=2,5 s kể từ lúc chuyển động chất điểm cắt bao nhiêu vân cực đại.

  Bài này đáp án là 7 bạn ơi. Mình cũng ra là 6 nhưng vẫn không hiểu sao ra 7.
Top