Recent Content by Fat Boy

 1. Fat Boy

  Xác định khoảng thời gian giữa 2 thời điểm vật có độ lớn vận tốc là 3 m/s

  Ta có phương trình vận tốc của vật : V = Vo -gt $\Leftrightarrow$ V = 5 -10t. Khi vật có độ lớn vận tốc là 3 m/s, ta có |3| = 5 - 10t $\Leftrightarrow$ t = 0,2 (s) hoặc t = 0,8 (s) Khoảng thời gian giữa 2 thời điểm là t = 0,8 - 0,2 = 0,6 (s)
 2. Fat Boy

  Tính thời gian đi cả quãng đường

  Thông cảm, máy chụp hơi mờ nên phải chụp thành 2 phần
 3. Fat Boy

  Tính vận tốc của tàu

  Vận tốc tàu A so với tàu B là 10 m/s, vì tàu A và tàu B chạy cùng phương cùng chiều nên vận tốc của tàu A bằng vận tốc của tàu B so với mặt đât (tức vận tốc của tàu B) cộng với vận tốc của tàu A so với tàu B. Từ đó suy ra vận tốc của tàu B
 4. Fat Boy

  Tính vận tốc của tàu

  Bạn làm sai rồi: - Thứ nhất : 54km/h = 15 m/s. - Thứ hai :n gười khách thấy điểm cuối của tàu trước tức là đi từ phía sau lên nên vận tốc của tàu A phải lớn hơn tàu B.
 5. Fat Boy

  Tìm vận tốc của đoàn tàu khi vừa tới người quan sát và thời gian tàu đi qua.

  Một người quan sát đoàn tàu đi qua trước mặt mình. Đoàn tàu gồm đầu tàu và 9 toa. Chiều dài của đầu tàu và các tóa là như nhau và bằng 10m. Người ta thấy đầu tàu đi qua trong 4s và toa cuối cùng đi qua trong 1,72s . Tìm vận tốc của đoàn tàu khi vừa đi tới người quan sát và thời gian đoàn tàu đi...
Top