Recent Content by Công Minh T32

  1. Công Minh T32

    Trong quang phổ vạch của hidro có mấy dãy?

    Đáp án A, có rất nhiều dãy nhưng trong chương trình phổ thông chỉ nghiên cứu 3 dãy cơ bản là LM, BM, PS thôi
  2. Công Minh T32

    Xác định biên độ dao động của vật khi thang máy chuyển động thẳng đều?

    Tìm độ dãn của lò xo khi chuyển động đi lên, rồi tìm vị trí sau 7s vật ở đâu rồi áp dụng định luật bảo toàn là ra thôi :)
Top