Recent Content by vukhoinb

 1. V

  Trong quang phổ vạch của hidro có mấy dãy?

  Họ chọn đáp án A bạn ạ
 2. V

  Trong quang phổ vạch của hidro có mấy dãy?

  Trong quang phổ vạch của hidro có mấy dãy? Nhiều dãy. 3 dãy. 2 dãy. 4 dãy.
 3. V

  Sóng dừng, khoảng cách 2 điểm dao động cực đại.

  Cảm ơn bạn nhé:-*
 4. V

  Sóng dừng, khoảng cách 2 điểm dao động cực đại.

  Bạn làm giúp mình với.
 5. V

  Sóng dừng, khoảng cách 2 điểm dao động cực đại.

  Ơ sao mình post ảnh mà nó lại chuyển thành chữ vậy? Admin chỉnh lại à? Cảm ơn bạn nhé.
 6. V

  Sóng dừng, khoảng cách 2 điểm dao động cực đại.

  Cảm ơn bạn. Nhưng đáp án là A bạn ạ
 7. V

  Sóng dừng, khoảng cách 2 điểm dao động cực đại.

  Trên một sợi dây dài 30 cm, hai đầu cố định đang có sóng dừng. Trên dây có tất cả 2 điểm M, N luôn dao động với biên độ cực đại là 2 cm. Chọn phương án chính xác nhất: MN < 15,6 cm. MN = 30 cm. MN > 15,1 cm. MN = 15 cm.
Top