Recent Content by Dược

 1. D

  Tính dung kháng

  Cho đoạn mạch xoay chiều RLC với R=$50\Omega $. Đặt vào hai đầu mạch điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng không đổi, tần số 50Hz thì trong mạch có dòng điện xoay chiều. Tại thời điểm t=$t_{1}$ năng lượng điện trường trong tụ điện đạt cực đại $W_{0}$. Tại thời điểm $t_{2}= t_{1}+5.10^{-3}$s...
 2. D

  Dung kháng của tụ

  Thanks bạn! Mình hiểu r!:);)
 3. D

  Dung kháng của tụ

  Bạn vẽ hình giúp mình với! Mh vẫn chưa làm được!
Top