Recent Content by Mến

 1. Mến

  Khoảng cách lớn nhất giữa hai hình chiếu của hai dao động trong quá trình dao động

  Hai chất điểm dao động điều hòa với các phương trình lần lượt là $x_{1}=4\cos \left(\omega t+\dfrac{5\pi }{12}\right)$ và $x_{2}=4\cos \left(\omega t-\dfrac{\pi }{12}\right)$. Hình chiếu của hai chất điểm trong cùng một mặt phẳng nằm trên hai đường thẳng có phương hợp với nhau một góc $60^{0}$...
 2. Mến

  Số hạt $\beta ^{-}$ phóng ra trong 1 năm

  Cho một quá trình phóng xạ như sau: 238U --$\Rightarrow$206Pb+$8\alpha +6\beta ^{-}$ ban đầu có 4g U nguyên chất. Chu kì bán rã $T=4,5.10^{9}$ năm. Số hạt $\beta ^{-}$ phóng ra trong 1 năm xấp xỉ là: 9,35.$10^{12}$ hạt 93,5.$10^{12}$ hạt 72,5.$10^{12}$hạt 7,25.$10^{12}$ hạt
 3. Mến

  Giá trị của n gần giá trị nào sau đây nhất?

  $N_{0}$ hạt có $S=4\pi .150^{2}$ n hạt có $\Delta S=2$ $\Rightarrow n=\dfrac{2N_{0}}{4\pi .150^{2}}$
 4. Mến

  Khoảng cách lớn nhất giữa hai vật nhỏ của hai con lắc là

  Mình chụp bằng mtinh nên hơi mờ!
 5. Mến

  Điện áp hiệu dụng hai đầu AM là 400V, giá trị U là.

  Lần sau p đừng ns nv! Nếu không hiểu bạn có thể nhờ mình gõ chi tiết ra!:(
 6. Mến

  Điện áp hiệu dụng hai đầu AM là 400V, giá trị U là.

  Tại t gõ ct lâu nên ngại! Hpt:$U_{RL_1}=0,4\sqrt{10}U\Rightarrow \dfrac{R^{2}+100^{2}}{R^{2}+\left(100-Z_{C}\right)^{2}}=\dfrac{8}{5}$ $U_{RL_2}=0,4.\sqrt{10}U \Rightarrow \dfrac{R^{2}+700^{2}}{R^{2}+\left(700-Z_{C}\right)^{2}}=\dfrac{8}{5}$ quy đồng trừ 2 pt cho nhau sẽ chỉ còn 1 ẩn Zc
 7. Mến

  Giá trị của n gần giá trị nào sau đây nhất?

  $N_{0}=\dfrac{P}{\varepsilon }=2,82.10^{21}$ $R\Leftrightarrow n$ $R-50\Leftrightarrow 2,25n$ $\Rightarrow \dfrac{R}{R-50}=\sqrt{\dfrac{1}{2,25}}\Rightarrow R=150$ $N_{0}\$ hạt có S=$\pi 150^{2}$ n hạt có $\Delta S=2$ $\Rightarrow n=2.10^{16}$
 8. Mến

  Giá trị của $R_m$ và $P_m$ lần lượt là

  $P_{R_{max}}$ $\Rightarrow$R=$R_{m}$=2 $P_{R_{max}}$=U^2/4R=160
 9. Mến

  Điện áp hiệu dụng hai đầu AM là 400V, giá trị U là.

  $U_{RL_1}=U_{RL_2}=0,4\sqrt{10}U\Rightarrow $ hệ 2 ẩn R và $Z_{C}$ giải hệ ta được R=100 và $Z_{C}$=150 $U_{RL_3},Z_{3},R,Z_{C}\Rightarrow U=200V$
 10. Mến

  Bước sóng của một trong hai bức xạ

  Đáp án là 600 nhưng mình chưa biết làm! Giúp mình với!
 11. Mến

  Bước sóng của một trong hai bức xạ

  Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng với hai khe I-âng, nguồn sáng S phát ra ánh sáng trắng (bước sóng từ 400nm đến 760nm). Trên màn, M là điểm gần vân sáng trung tâm nhất mà tại đó chỉ có hai vân sáng của hai bức xạ chồng lên nhau. Bước sóng của một trong hai bức xạ đó là: 560nm 500nm 650nm 600nm
 12. Mến

  Chiều dài dây của một trong hai con lắc

  Hi! Mình hiểu rồi! Thanks p nhiều!
 13. Mến

  Chiều dài dây của một trong hai con lắc

  Mình không biết vẽ vecto quay của Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 này! Bạn vẽ giúp mình được không?
Top