Recent Content by Nắng

 1. N

  Tỉ số khối lượng (U238)và (Th234) sau 9.10^9 năm

  Chuyên võ nguyên giáp lần 2 C. 17,55 sau 2 T thì số hạt Th234= 3/4 số hạt U238 mTh234 = 3/4 x 23,8/238 x 234 = 17,55
 2. N

  Số vạch sáng đơn sắc

  Tính ra số vân sáng của bước sóng 0.48 là 55,0.54 là 49, cộng là thành tổng 104 vâng sáng mà trên màn có 87 vân sáng suy ra có 17 vân trùng rồi lấy 87 trừ số vân trùng là ra 70
 3. N

  Tốc độ trung bình của vật trong khoảng thời gian lò xo bị nén trong một chu kì

  40 cm/s hen lò xo nằm ngang nên thời gian bị dãn bằng 1/2 chu kì suy ra T = 0,3s suy ra quãng đường đi lớn nhất trong 0,05s (T/6) là A = 3cm suy ra vận tốc trung bình 4A/T=40 cm/s
 4. N

  Số vạch sáng đơn sắc

  Ủa sao mình tính ra có 70 thôi mà không có đáp án
 5. N

  Thời gian bị nén của con lắc lò xo

  Biên độ A = 2 delta l suy ra thời gian lò xo bị nén là T/3 = 0,2s
 6. N

  Tính thời gian chuyển động thẳng của vật kể từ lúc ban đầu đến vị trí lò xo không biến dạng lần thất

  Delta l =F/k= 0,02(m) suy ra biên độ A= 0,06 + 0,02 =0,08 (m) thời gian từ biên dương tới vị trí lò xo không dãn lần 1 là tại vị trị vật có li độ x=2 lần 1 suy ra thời gian t. Cơ mà đáp án của mình xấp xỉ 0,13s
Top