Recent Content by DUYEN_LUOI

  1. D

    Tại sao 2 tụ điện mắc nối tiếp có độ lớn điện tích bằng nhau?

    "quy tắc cô lập về điện là như thế nào ạ?"
  2. D

    Điện tích, hiệu điện thế, điện dung của hệ gồm 2 tụ có điện dung C1, C2 sẽ thay đổi như thế nào nếu

    Điện tích, hiệu điện thế, điện dung của hệ gồm 2 tụ có điện dung C1, C2 sẽ thay đổi như thế nào nếu: 1. Hai tụ nối song song và nối với nguồn U 2. Sau đó, ngắt nguồn. 3. Tiếp đó là mở 1 đầu (đầu mà 2 bản dương) nối 2 tụ. Chỉ còn 1 đầu nối chung. 4. Tách luôn đầu còn lại. 5. Nối bản âm của tụ 1...
Top