Recent Content by manhtung

  1. manhtung

    Biết rằng sau mỗi chu kỳ năng lượng mất đi 1% và chu kì dao động là 2s. Tìm t

    Con lắc lò xo dao động tắt dần biên độ ban đầu 10 cm. Sau khi dao động một khoảng thời gian t thì vật có biên độ 5cm. Biết rằng sau mỗi chu kỳ năng lượng mất đi 1% và chu kì dao động là 2s. Tìm t
Top