Recent Content by Đỗ Đại Học Dược 2016

 1. Đ

  Khoảng cách giữa hai nguồn gần đúng bằng ???

  T thi dược :)))) nhưng k có cách nào nhanh hơn à c?
 2. Đ

  Khoảng cách giữa hai nguồn gần đúng bằng ???

  Trong một thí nghiệm giao thoa sóng trên mặt nước, hai nguồn kết hợp A và B dao động với tần số f, cùng pha, tốc độ truyền sóng là 50 m/s. Kết quả cho thấy trên nửa đường thẳng kẻ từ A và vuống góc với AB chỉ có 3 điểm theo thứ tự M, N , P dao động với biên độ cực đại, biết MN= 6,767 cm. NP=...
 3. Đ

  Giá trị điện áp 2 đầu điện trở khi L thay đổi ?

  Đoạn mạch xoay chiều mắc nối tiếp gồm R, C, L (cuộn dây thuần cảm, thay đổi đc). Đặt vào 2 đầu đoạn mạch điện áp xoay chiều ổn định, điều chỉnh L=L0 thì điện áp hiện dụng 2 đầu R, L, C lầ lượt là: 30,20,60. Khi $L=2L_0$ thì điện áp hiệu dụng 2 đầu R là : 50 100/căn11 150/căn13 50/căn3
 4. Đ

  Hệ số công suất của mạch ứng với f1, f2 là ?

  Đoạn mạch xoay chiều AB gồm đoạn AM nối tiếp MB. Đoạn AM gồm điện trở thuần R nối tiếp với tụ điện C và MB là cuộn dây. Biết điện áp trên AM và MB luôn vuông phai với nhau khi tần số thay đổi. Khi có cộng hưởng thì UAM=UMB. Khi tần số là f1 thì UAM=60V và trễ phai hơn UAB góc a1. Khi tần số là...
Top