Recent Content by donghungnguyen98

  1. D

    Độ lệch quỹ đạo của electron

    Một electron có vận tốc ban đầu vo=6.10^9 m/s bay vào khoảng giữa 2 tấm kim loại phẳng song song, tích điện bằng nhau trái dấu theo hướng song song với các bản. Hỏi sau khi bay qua 2 bản electron bị lệch khoảng bao nhiêu so với phương ban đầu. Biết 2 bản cách nhau d=1cm, chiều dài l=5cm và có...
Top