Recent Content by Bibubo225

 1. Bibubo225

  Phát biểu nào sau đây về mạch dao động là sai?

  À quên, mình hiểu rồi, cảm ơn bạn
 2. Bibubo225

  Phát biểu nào sau đây về mạch dao động là sai?

  Sao lại vuông pha nhỉ? Bạn giải thích rõ hơn được không?
 3. Bibubo225

  Phát biểu nào sau đây về mạch dao động là sai?

  Phát biểu nào sau đây về mạch dao động là sai? Điện áp giữa hai bản tụ biến thiên điều hòa cùng tần số và cùng pha với điện tích trên một bản tụ. Cường độ điện trường giữa hai bản tụ biến thiên điều hòa cùng tần số và cùng pha với điện tích trên một bản tụ Cường độ điện trường giữa hai bản tụ...
 4. Bibubo225

  Tính chu kì dao động của con lắc 2

  Hai con lắc đơn 1 và 2 dao động trong hai mặt phẳng song song. Người ta chiếu sáng để quan sát các dao động bằng những chớp sáng ngắn cách nhau đúng 1s. Con lắc 2 có chu kì dao động nhỏ hơn chu kì dao động con lắc 1. Lúc có chớp sáng đầu tiên, hai con lắc cùng đi ngang qua vị trí cân bằng và...
 5. Bibubo225

  Lập công thức xác định vị trí trùng nhau của các vân tối của hai bức xạ trên màn

  Bạn giải thích phần đầu rõ hơn giùm mình được không? Tại sao ra được i=1,05mm?
 6. Bibubo225

  Lập công thức xác định vị trí trùng nhau của các vân tối của hai bức xạ trên màn

  Trong thí nghiệm giao thoa Iâng, thực hiện đồng thời với hai ánh sáng đơn sắc khoảng vân giao thoa lần lượt là 0,21mm và 0,15mm. Lập công thức xác định vị trí trùng nhau của các vân tối của hai bức xạ trên màn (n là số nguyên). x = 1,2n + 3,375 (mm). x = 1,05n + 4,375 (mm). x = 1,05n + 0,525...
Top