Recent Content by Khương Anh Dũng

  1. K

    Câu hỏi băn khoăn về bước sóng ánh sáng và mẫu nguyên tử Bo

    Vậy liệu rằng ta có thể coi là trong quang phổ phát xạ của nguyên tử Hidro thì bước sóng khác với tính chất sóng (ánh sáng có bước sóng càng ngắn thì có năng lượng càng lớn) ?
  2. K

    Câu hỏi băn khoăn về bước sóng ánh sáng và mẫu nguyên tử Bo

    Nếu như trong sóng ánh sáng, ánh sáng nào có bước sóng càng ngắn thì sẽ có năng lượng càng lớn (tổng quan là vậy). Tại sao trong quang phổ phát xạ và hấp thụ của nguyên tử Hiđrô, dãy Laiman (thuộc vùng tia tử ngoại, có bước sóng ngắn) lại có năng lượng E thấp nhất = -13,6eV ? Có thể giải thích...
Top