Recent Content by Lacho

  1. Lacho

    Tính năng lượng tỏa ra, thu vào của phản ứng hạt nhân

    Có 4 cách tính năng lượng tỏa ra và thu vào của phản ứng hạt nhân Xin cho em hỏi là từ cơ sở nào để thành lập được cái công thức đó ạ? Ví dụ là độ hụt khối phải dùng sau trừ trước mà không phải là ngược lại ạ Em xin chân thành cảm ơn mọi người.
  2. Lacho

    Tính năng lượng tỏa ra, thu vào của phản ứng hạt nhân

    Có 4 cách tính năng lượng tỏa ra và thu vào của phản ứng hạt nhân Xin cho em hỏi là từ cơ sở nào để thành lập được cái công thức đó ạ? Ví dụ là độ hụt khối phải dùng sau trừ trước mà không phải là ngược lại ạ Em xin chân thành cảm ơn mọi người.
Top