Recent Content by LovePhysics122

  1. L

    Một sóng dừng trên sợi dây đàn hồi với bước sóng 60 cm. Ba điểm theo đúng thứ tự E,M và N trên dây (

    (Đề 457- THPT Hải An-Hải Phòng). Một sóng dừng trên sợi day đàn hồi dài với bước sóng 60 cm. Ba điểm theo đúng thứ tự E, M và N trên dây (EM=3MN=30 cm) và M là điểm bụng. Khi vận tốc dao động tại N là $\sqrt 3$ cm/s thì vận tốc dao động tại E là: $\sqrt 3$ cm/s -2 cm/s 1,5 cm/s $-2 \sqrt 3$ cm/s
  2. L

    Tốc độ trung bình của máy bay là:

    0,5 (vòng/s) tức là 1(s) quay được NỬA vòng $\Rightarrow$ Mất 2(s) quay được MỘT vòng
Top