Recent Content by tudiepthao19

  1. T

    Tìm khoảng cách cực đại và cực tiểu giữa các khối khi hệ chuyển động

    Trên mặt bàn nhẵn nằm ngang có hai khối hộp giống nhau, nối với nhau bằng một lò xo có độ cứng k. Chiều dài lò xo ở trạng thái chưa bến dạng là l. Tác dụng lực F không đổi nằm ngang dọc theo lò xo vào khối hộp bên trái. Tìm khoảng cách cực đại và cực tiểu giữa các khối khi hệ chuyển động ĐS: l...
Top