Recent Content by Huỳnh Tiến Phát

  1. H

    Tìm hiệu điện thế hãm để dập tắt dòng quang điện?

    Chiếu đồng thời các bước xạ có bước sóng $0,3 \mu m, 0,39 \mu m, 0,48 \mu m, 0,28 \mu m$ vào một quả cầu kim loại không mang điện đặt cô lập về điện có giới hạn quang điện là $0,4 \mu m$ thì quả cầu trở nên tích điện dương. Tìm hiệu điện thế hãm để dập tắt dòng quang điện?
  2. H

    Tần số giao động của vật là bao nhiêu?

    Một con lắc lò xo dao động điều hòa với chu kỳ $T$ và biên độ $5cm$. Biết trong một chu kỳ, khoảng thời gian để vật nhỏ của con lắc có độ lớn gia tốc không vượt quá $100 \ \left(\text{cm}/\text{s}^2\right)$ là $\dfrac{T}{3}$. Tần số giao động của vật là bao nhiêu?(Lấy $\pi ^2 =10$)
Top