Recent Content by sorykukon

 1. S

  Bề rộng của chùm tia ló bằng

  Bạn vẽ hình đi bạn , giúp bọn mình hiểu với
 2. S

  Điểm có biên độ cực đại cách trung trực AB 1 khoảng bao nhiêu ?

  Bạn ơi giải thích giùm mình chỗ tính h đi, mình chưa hiểu chỗ đó
 3. S

  Bước sóng ngắn nhất trong số các bức xạ đó là ?

  Sao lại là 5 vậy bạn , giải thích thật rõ giùm mình đi
 4. S

  Số photon chiếu vào pin trong mỗi giây?

  Bạn lấy đâu ra công thức vậy bạn
 5. S

  Ở thời điểm $t_{2}=t_{1}+2T$, tỉ số nói trên bằng

  Giải chi tiết hơn công thức đầu được không bạn
 6. S

  Lệch pha Tìm tỷ số độ tự cảm của 2 cuộn dây

  Làm chi tiết cho mọi người cùng xem đi bạn
 7. S

  L biến thiên Mở K, hãy tìm giá trị của L để $U_{Lmax}$

  Tại sao R=100 thì mới tăng vậy bạn, còn với 400 lại giảm
 8. S

  Tính giá trị $U_{AM}$ khi chưa thay đổi L.

  Mình chưa hiểu lắm bạn à, giải thích rõ hơn giùm mình đi, thank bạn nhiều
 9. S

  Biên độ dao động tổng hợp là

  Sao lại là A= $9\cos \left ( \dfrac{\pi }{2}-\dfrac{\pi }{3} \right )$ vậy Mình chưa hiểu chỗ này lắm, giải thích giùm mình cái. P/s: pi chứ không phải prod nhé bạn!
Top